Autorijlessen

 • RIS Start - pakket 1
 • €1300
 • 22,5 uur rijles
 • Tussentijdse toets
 • Praktijkexamen
 • Eigen verklaring
 • RIS-boek
 • I theorie
 • RIS Start - pakket 2
 • €1600
 • 30 uur rijles
 • Tussentijdse toets
 • Praktijkexamen
 • Eigen verklaring
 • RIS-boek
 • I theorie
 • Start - pakket 1
 • €1150
 • 24 uur rijles
 • Praktijkexamen
 • Eigen verklaring
 • I theorie
 • Start - pakket 2
 • €1650
 • 36 uur rijles
 • Praktijkexamen
 • Eigen verklaring
 • I theorie

    Bovengenoemde pakketten zijn startpakketten. Houd er rekening mee dat je meer rijlessen nodig kunt hebben

 

 

 • 1 uur =€ 42,00
 • 1,5 uur = € 63
 • 10 rijlessen a anderhalf uur =€ 600,00
 • Examen = € 210
 • Tussentijdse toets = € 175
 • i-Theorie = € 69
 • RIS-boek =  = € 25
 • Mocht echter blijken dat het aantal lessen van een gekozen pakket niet toereikend is, dan dienen er lessen bijgekocht te worden.               Indien je minder uren nodig hebt, dan je gekozen pakket en je slaagt, dan wordt het teveel aan uren gerestitueerd.

 • Motorrijlessen A2

  • Motor Start pakket A2 
  • €998
  • 20 lessen van een uur
  • I-theorie
  • avb-examen
  • avd-examen
  • I theorie
  • avb-examen : €170
  • avd-examen : €210
  • losse rijles van een uur : €40
  • 10 rijlessen voor €375 (mini kortingspakket)
  • I theorie : €69

      Bovengenoemde pakketten zijn startpakketten. Houd er rekening mee dat je meer rijlessen nodig kunt hebben.

  De lespakketten kunnen versneld gevolgd worden.


  Indien een pakket wordt afgebroken,  hanteren wij de prijs van de afgenomen losse lessen en afgenomen producten en worden er administratiekosten  in rekening gebracht.